Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Bestuur en organisatie

Bestuur en organisatie

""

ACM bestaat uit het bestuur en 8 directies. In het najaar van 2015 heeft ACM ook een tijdelijke Taskforce Zorg opgericht. De organisatiestructuur staat in dienst van de missie en strategie van ACM.

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de besluiten van ACM. Elke directeur van de ACM is verantwoordelijk voor de bijdrage van zijn directie aan de ACM-doelstellingen. Het bestuur en de directeuren overleggen regelmatig over onder andere de strategische koers, keuzes en afwegingen in de belangrijkste toezichtkwesties.

ACM is een onafhankelijke, open en professionele toezichthouder. Medewerkers van ACM bepalen het succes van de organisatie. ACM investeert in haar medewerkers en geeft hen de mogelijkheid om zich op vele manieren te ontwikkelen. ACM wil blijven innoveren en streeft ook qua leeftijd naar een evenwichtig personeelsbestand. Tegelijkertijd zet ACM in op de interne mobiliteit van medewerkers. Medewerkers van ACM werken flexibel in plaats en tijd en passend bij hun werkzaamheden.

Integriteit is voor ACM als onafhankelijk toezichthouder van groot belang. Integer gedrag maakt daarom ook deel uit van de kernwaarde 'Professionaliteit' van ACM.

De Ondernemingsraad (OR) vormt de verbinding tussen medewerkers en het bestuur. De OR adviseert het bestuur over onderwerpen die de medewerkers van ACM aangaan.