Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Bijdragen aan internationale tijdschriften, congressen en workshops

Bijdragen aan internationale tijdschriften, congressen en workshops

"Kopafbeelding: internationale bijdragen"

De bestuurders van ACM droegen in 2015 bij aan meerdere internationale tijdschriften, congressen en workshops. Hierna komt een selectie hiervan aan de orde.

Internationale aandacht voor effectmeting

ACM is samen met het ministerie van Economische Zaken actief in het 'Competition Committee' en in het 'Network of Economic regulators' van de OESO. De OESO had in 2015 aandacht voor effectmeting en impact analyse. ACM heeft deelgenomen aan een workshop hierover en heeft gesproken over de ervaringen van het Economisch Bureau van ACM. Deze ervaringen zien vooral op de ex-postanalyse van fusiebesluiten in de ziekenhuis-, telecom- en retailsector. Bestuurslid Anita Vegter heeft ook over dit onderwerp bij de OESO gepresenteerd.

ACM heeft in september 2015 samen met de Britse 'Competition and Markets Authority' (CMA) en de Europese Commissie een congres georganiseerd over de indirecte effecten van mededingingstoezicht, bijvoorbeeld op de arbeidsproductiviteit. Een beter begrip van de indirecte effecten van concurrentietoezicht helpt toezichthouders tot betere prioritering en besluitvorming te komen.