Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Bijdragen aan nationale congressen en bijeenkomsten

Bijdragen aan nationale congressen en bijeenkomsten

"Kopafbeelding: bijdragen aan congressen en bijeenkomsten"

ACM spreekt op congressen en bijeenkomsten om haar toezicht toe te lichten en te discussiëren over actuele ontwikkelingen. Hierna komt een selectie hiervan aan de orde.

Congres Ontwikkelingen Mededingingsrecht

Tijdens het Jaarcongres Ontwikkelingen Mededingingsrecht 2015 ging Chris Fonteijn, bestuursvoorzitter van ACM, in op recente mededingingszaken en ontwikkelingen in de mededingingspraktijk. Hij noemde onder andere de bouwstoffensector. ACM wil een gedragsverandering binnen deze sector realiseren. Zij is hiervoor met een aantal partijen in gesprek gegaan over het duurzaam wegnemen van mededingingsrisico's. Verder zei Chris Fonteijn dat ACM onderzoek doet naar mogelijke mededingingsproblemen in de Rotterdamse haven. Verschillende media hadden hier vervolgens aandacht voor.

Energy Next congres

Eind 2015 sprak Remko Bos, directeur Energie van ACM, op het Energy Next congres in een panel over de uitdagingen van de energietransitie. Hij ging daarbij in op de rol die ACM heeft in dit proces.

Wat doet ACM voor het realiseren van Europese marktintegratie? Hoe zet ACM zich in voor een gelijk speelveld? En welke belang ziet ACM in het duidelijk afbakenen van de rol die netbeheerders spelen in de energietransitie? Ook kwamen betaalbaarheid, betrouwbaarheid van de toekomstige energievoorziening en het belang van empowerment van de consument aan bod.

Een selectie van overige bijdragen

Ook hield Chris Fonteijn een toespraak tijdens een bijeenkomst van de Vereniging Farmacie & Recht op 29 mei 2015 over compliance in de zorg. Daarnaast sprak hij op 14 september 2015 op een bijeenkomst van de Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen over de beslissende invloed die participatiemaatschappijen kunnen uitoefenen op ondernemingen. Verder sprak Henk Don op 11 juni 2015 voor de Vereniging voor Mededingingsrecht over "Toepassing van het ACM-visiedocument Mededinging & Duurzaamheid in de praktijk".