Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Busvervoer tijdens spoorwerkzaamheden Arnhem-Didam

Busvervoer tijdens spoorwerkzaamheden Arnhem-Didam

""

In juli 2015 zorgde ACM ervoor dat reizigers op het spoortraject Arnhem-Didam tijdens spoorwerkzaamheden door ProRail gebruik konden maken van busvervoer. Dit volgde uit een besluit van ACM op een klacht van de vervoerders Arriva en Connexxion.

Klacht Arriva en Connexxion

De klacht van Arriva en Connexxion ging over de capaciteitsverdeling door ProRail op het spoortraject Arnhem-Didam gedurende een 16-daagse buitendienststelling. Vanwege geplande spoorwerkzaamheden door ProRail op dat spoortraject zouden Arriva en Connexxion vanaf medio augustus een 16-daagse buitendienststelling hebben voor hun treinen.

ProRail kon met Arriva en Connexxion niet tot overeenstemming komen over de wijze waarop het vervoer van de reizigers gedurende die periode afgehandeld zou worden. Arriva en Connexxion hadden daarom ACM gevraagd om tot een oplossing te komen voor het vervoersprobleem. Ook vroegen zij ACM om een oordeel te geven over de handelwijze van ProRail. Zij meenden door ProRail oneerlijk te zijn behandeld en stelden dat vervangend vervoer per bus tot extra kosten zou leiden die hen zou benadelen in de bedrijfsvoering.

Interventie ACM

De vermeende capaciteitsproblemen rondom station Arnhem zijn opgelost na interventie van ACM. Hierbij is een gemeenschappelijk gedragen oplossing bereikt voor vervangend vervoer tijdens de 16-daagse buitendienststelling op het spoortraject Arnhem-Didam. De reizigers konden in die periode gebruikmaken van vervangend vervoer per bus waarbij ProRail de kosten van het busvervoer tijdens de buitendienststelling volledig vergoedden. Daarnaast heeft ACM over de handelswijze van ProRail en de benadeling van Arriva en Connexxion geoordeeld dat ProRail de regels correct heeft toegepast. ACM heeft de klacht op dat punt ongegrond verklaard.