Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Concentratie Albert Schweitzer-Rivas

Concentratie Albert Schweitzer-Rivas

""

ACM heeft de fusie tussen Albert Schweitzer Ziekenhuis en Rivas Zorggroep in 2015 niet goedgekeurd. ACM heeft de effecten van de voorgenomen fusie onderzocht en zag risico's op het gebied van de mededinging voor de ziekenhuiszorg wanneer beide partijen zouden fuseren.

Voor de schatting van het prijseffect gebruikt ACM 100% van de betrokken omzet van de relevante markt. Omdat in het dossier geen effect is bepaald, hanteert ACM de vuistregel van 3% van de betrokken omzet. De aanname is dat het effect minimaal 3 jaar duurt.