Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Concentratie De Persgroep-Mecom

Concentratie De Persgroep-Mecom

""

ACM heeft de overname van Mecom door De Persgroep onder voorwaarden goedgekeurd. ACM vond dat alleen bij de bezorging van regionale en landelijke dagbladen aanvullende afspraken nodig waren om voldoende concurrentie te houden. Door de overname ontstaat in Nederland een uitgever die in vrijwel heel Nederland landelijke en regionale dagbladen uitgeeft en huis-aan-huisbladen verspreidt.

Het betreft een zaak waarbij ACM na aanvullend onderzoek onder voorwaarden toestemming heeft verleend voor de concentratie. Daarom neemt ACM 100% van de betrokken omzet van de relevante markt als uitgangspunt. Volgens de vuistregels, neemt ACM aan dat de door haar geleverde bijdrage 3% van betreffende omzet is. ACM neemt aan dat het effect minimaal 3 jaar duurt.