Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Concentratietoezicht

Concentratietoezicht

Kopafbeelding: Hand schudden

Bedrijven fuseren, nemen elkaar over of starten samen een nieuw bedrijf. Deze nieuwe bedrijven kunnen zo groot worden dat er te weinig concurrentie overblijft. De overheid heeft regels gemaakt om te voorkomen dat bedrijven door concentraties te sterk en te machtig worden. ACM let erop dat bedrijven zich aan die regels houden en beoordeelt fusies en overnames vooraf.

In 2015 nam ACM in totaal 88 besluiten over voorgenomen concentraties. ACM gaf onder meer na uitgebreid onderzoek groen licht voor de overname van Mecom door De Persgroep. Ook mochten Staatsloterij en De Lotto van ACM fuseren. Maar ACM ging niet akkoord met de voorgenomen fusie van de Stichting Albert Schweitzer Ziekenhuis en de Rivas Zorggroep in de regio Dordrecht / Gorinchem.

Ontheffingsverzoeken wegens mogelijke "onherstelbare schade"

Normaal gesproken mogen grote ondernemingen pas samengaan nadat zij bij ACM de voorgenomen concentratie hebben gemeld en ACM deze heeft beoordeeld. In zeer schrijnende gevallen kan ACM ontheffing verlenen om onherstelbare schade aan de ondernemingen te voorkomen als zij de beoordeling van ACM moeten afwachten.

ACM heeft in 2015 4 ontheffingsverzoeken toegewezen en later de concentratiemelding inhoudelijk beoordeeld. Zo mocht bijvoorbeeld RCPT Beheer in september 2015 na een spoedbesluit van ACM Imtech T&I Group overnemen. Door een snelle beoordeling van ACM werd een overname van het Traffic en Infra onderdeel van het teloorgegane Imtech door investeerder Egeria mogelijk.