Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2016
Concurrentie betonmortelsector

Concurrentie betonmortelsector

In 2016 hebben we ons ingezet voor betere concurrentie in de betonmortelsector. Betonmortel is een belangrijk product in de bouw.

Betere concurrentie

De concurrentiemogelijkheden tussen ondernemingen in de betonmortelsector zijn verbeterd door ingrijpende toezeggingen van een groot deel van deze sector aan de ACM. Grote opdrachtgevers en grootverbruikers van betonmortel zoals Rijkswaterstaat zullen profiteren van de betere concurrentieomstandigheden in de betonmortelsector. In een animatievideo hebben we ons werk in de betonmortelsector toegelicht.

Wat was het probleem?

De ACM constateerde dat de structuur van de sector en de innige banden tussen de ondernemingen of medewerkers de concurrentie geen goed deden. Een belangrijk risico is namelijk dat betonmortelbedrijven concurrentiegevoelige informatie uitwisselen. Dat kan onder meer gebeuren doordat zij intensief met elkaar samenwerken. Zo zijn er betonmortelcentrales die beheerd en gebruikt worden door de concurrent. Ook komt het voor dat een betonmortelonderneming samen met een concurrent werk uitvoert. Verder hebben betonmortelondernemingen op veel andere manieren contact met elkaar.

Wat hebben we bereikt?

Om het probleem op te lossen deden 7 betonmortelondernemingen omvangrijke en vergaande toezeggingen aan de ACM. Hierdoor nemen zij serieuze risico's voor oneerlijke concurrentie weg. De toezeggingen zorgen voor lokale veranderingen in de structuur van de betonmortelmarkt. De betonmortelondernemingen hebben onder meer toegezegd om:

  • Binnen 3 jaar samenwerkingen te beëindigen van centrales die een marktaandeel van 40% of meer hebben in een bepaald gebied
  • Alleen gezamenlijk een werk uit te voeren als het niet anders kan en om dit te melden aan de opdrachtgever
  • Alleen contacten aan te gaan als deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van activiteiten van de eigen onderneming. Als de betrokken personen bevoegd zijn commerciële beslissingen te nemen, registreren zij het contact.

De volgende 7 betonmortelondernemingen deden deze toezeggingen aan de ACM:

  1. Mebin
  2. Cementbouw
  3. Dyckerhoff Basal Nederland
  4. Bruil Beton & Mix Groep
  5. Mortelcentrale Cuijk
  6. Rouwmaat Groep
  7. AGAR Holding

Gemakkelijker toetreden

De ACM heeft ook bereikt dat andere betonmortelondernemingen eenvoudiger kunnen toetreden tot de betonmortelmarkt. Zo zal een betonmortelonderneming bij de verkoop van grond geen eisen stellen aan het toekomstige gebruik van deze locatie. Een concurrent kan hierdoor de grond of de centrale kopen en deze gebruiken voor de eigen productie en verkoop van betonmortel.

De ACM zal controleren of de betonmortelondernemingen zich aan hun toezeggingen houden. Die gelden voor een periode van 10 jaar.

Wat is een toezeggingsbesluit?

Een toezeggingsbesluit van de ACM vereist een initiatief van een marktorganisatie of onderneming. Deze kan ons verzoeken om bepaalde toezeggingen bindend te verklaren om de gesignaleerde concurrentieproblemen op te lossen. Met het nemen van een toezeggingsbesluit vervalt de bevoegdheid van de ACM om voor dezelfde gedragingen een boete op te leggen.