Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Concurrentie op MKB-financiering niet optimaal

Concurrentie op MKB-financiering niet optimaal

"Kopafbeelding: bedrijvenpark gebouw n"

ACM deed in 2015 onderzoek naar de concurrentie op de markt voor financiering aan het midden- en kleinbedrijf (mkb) door banken. ACM constateerde dat die concurrentie de laatste jaren is afgenomen. Op deze markt is slechts een beperkt aantal banken actief, de markt kent hoge toetredingsdrempels en er is weinig concurrentiedruk vanuit shoppende mkb'ers of alternatieve financieringsvormen.

De oplossing hiervoor ligt in het stimuleren van toetreding van nieuwe aanbieders en de groei van alternatieve financieringsvormen. Banken moeten ook duidelijker zijn over de uiteindelijke rente die de mkb'er moet betalen zodat mkb'ers beter en meer kunnen gaan shoppen. ACM zal zelf een studie doen naar de mogelijkheid om je bankrekeningnummer mee te nemen als je overstapt naar een andere bank. Die mogelijkheid kan de drempel verlagen om over te stappen naar een andere bank, zowel voor mkb'ers als voor consumenten.

De minister van Financiën kan zich, in algemene zin, vinden in de aanbevelingen van ACM. Hij pleit ervoor dat de bankensector de tarieven en het aanbod voor mkb'ers transparanter maakt. Ook zal hij in overleg gaan met banken over de berekening van de boeterente.