Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Concurrentietoezicht

Concurrentietoezicht

ACM treedt op tegen kartels en misbruik van dominante marktposities.

Kartels

Bedrijven spreken soms met elkaar af om niet meer met elkaar te concurreren. Ze verhogen samen de prijzen of ze spreken af om niet in elkaars gebied te werken. Dit soort afspraken noemen we een kartel. Kartels zijn verboden volgens de Nederlandse concurrentieregels. Ze verstoren de concurrentie en dat is uiteindelijk slecht voor consumenten.

Dominante marktposities

Sommige bedrijven zijn groter dan andere. Ze blijven de concurrentie voor omdat ze een uitstekend product maken. Dat is gezonde concurrentie en daar is niets mis mee. ACM kan optreden als een bedrijf met een dominante marktpositie schade toebrengt aan de concurrentiepositie van zijn concurrenten. Het dominante bedrijf sluit bijvoorbeeld concurrenten uit van een markt ten koste van de consument. De consument heeft daardoor bijvoorbeeld minder te kiezen. Ook uitbuiting van afnemers door het hanteren van onredelijk hoge prijzen of het weigeren om producten aan bepaalde afnemers te leveren kan misbruik zijn van een dominante positie.

Inzet instrumenten

Met de inzet van haar instrumenten zoekt ACM naar de meest effectieve en efficiënte manier om concurrentieproblemen aan te pakken. Dat kan bijvoorbeeld een toezegging, een boete of een last onder dwangsom zijn.

Ook in 2015 liet ACM de breedte van haar instrumentarium zien. ACM legde onder meer boetes op aan producenten van natuurazijn en aan bedrijven in andere sectoren. Daarnaast publiceerde ACM een analyse van de afspraken over 'de Kip van Morgen'. Verder gaf ACM twee keer een informele zienswijze over samenwerking voor betere zorg voor mensen met kanker. ACM gaf ook inzicht in haar toezicht op verticale overeenkomsten. Speciaal voor ondernemers bracht ACM een informatiekaart hierover uit zodat zij hun eigen verticale overeenkomsten kunnen toetsen aan de mededingingsregels.