Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Consumenten

Consumenten

"Kopafbeelding: consumenten"

Ondernemers moeten vrijuit kunnen concurreren om de gunst van de consument. Het is belangrijk dat consumenten hun rechten kennen en zich actief en kritisch opstellen. Dat dwingt ondernemers om beter hun best te doen.

Omdat ACM een belangrijke rol ziet voor consumenten, licht ze hen via haar consumentenloket ConsuWijzer.nl voor over hun rechten. Met campagnes, informatie en voorbeeldbrieven zorgt ConsuWijzer ervoor dat consumenten hun rol kunnen vervullen. Via ConsuWijzer ontvangt toezichthouder ACM signalen van consumenten over problemen waar zij tegenaan lopen. ACM staat op deze manier open voor meldingen die vanuit de samenleving komen.

Tegen bedrijven die zich niet aan de regels houden en consumenten en concurrenten duperen, treedt ACM op.