Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Consumentenvoorlichting

Consumentenvoorlichting

"Kopafbeelding: consumentenvoorlichting"

ACM informeert consumenten via ConsuWijzer.nl. Daarnaast kunnen consumenten ook advies krijgen via sociale media. ACM voert campagnes om consumenten bewuster te maken over een bepaald onderwerp en om hen in staat te stellen de juiste keuzes te maken.

Door consumenten te informeren voorkomt ACM problemen, kan ACM probleemgebieden aanpakken en marktwerking stimuleren. Het leidt tot meer concurrentie, kansen voor nieuwe toetreders en het bevorderen van innovatie. Consumenten die weten wat hun rechten zijn en zo nodig in actie komen, stimuleren bedrijven om zich aan de regels te houden. Goed geïnformeerde consumenten maken een weloverwogen keuze uit het aanbod van producten en diensten. Het voorlichten van consumenten is een wettelijke taak van ACM.

ConsuWijzer: gratis advies voor consumenten

ConsuWijzer.nl is het consumentenloket van ACM en vormt de oren en ogen van ACM. Het consumentenloket vervult daarmee een belangrijke signaleringsfunctie voor ACM.

Op de website ConsuWijzer.nl vinden consumenten het antwoord op de meest gestelde vragen over de werkterreinen van ACM. Consumenten die behoefte hebben aan een persoonlijk advies kunnen ConsuWijzer bereiken via: de telefoon, het contactformulier op de website en per post. Steeds vaker komen er ook vragen binnen via Facebook en Twitter. Op de website vinden consumenten gratis uitleg over hun rechten en hoe zij hun recht kunnen halen. Maar er is ook praktisch advies over hoe consumenten bewust kunnen kiezen voor een aanbod. Ten slotte kunnen consumenten bij ConsuWijzer een klacht indienen over een bedrijf. Deze signalen zijn belangrijk voor ACM. Zo ziet de toezichthouder waar het niet goed gaat in de markt.

ACM gebruikt ConsuWijzer om signalen van consumenten te verzamelen over schadelijke gedragingen van ondernemingen. De signalen die ACM ontvangt, kunnen aanleiding zijn om op te treden. Bijvoorbeeld door bedrijven die zich niet aan de regels houden te waarschuwen of te beboeten.

Campagnes van ConsuWijzer in 2015

ACM informeert consumenten gericht over een bepaald onderwerp met campagnes. Via deze campagnes wil ACM het bewustzijn bij consumenten verhogen en hen wijzen op de acties die ze zelf kunnen doen.

In 2015 voerde ACM met ConsuWijzer 4 campagnes: