Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Correctie op opbrengt in eerdere jaren

Correctie op opbrengt in eerdere jaren

""

In 2015 is er een uitspraak van de rechtbank geweest die ervoor zorgt dat ACM de effecten van eerdere jaren moet aanpassen. Het betreft de uitspraak van de rechtbank in de zaak Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) uit 2011. De rechtbank vernietigde het besluit van ACM uit 2011.

ACM heeft zich neergelegd bij dit oordeel van de rechtbank. Het besluit is nu definitief. In verband met vertrouwelijkheid van de zaak is het niet mogelijk om de verlaging van de geschatte opbrengst in de jaren 2011, 2012 en 2013 te rapporteren.