Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Duidelijke informatie energieaanbod

Duidelijke informatie energieaanbod

"Kopafbeelding: duidelijke informatie energieaanbod"

ACM heeft in 2014 bepaald welke informatie energiebedrijven aan consumenten moeten geven. In 2015 trad ACM op tegen energiebedrijven die consumenten onjuist en onvolledig informeerden.

Begrijpelijk en vergelijkbaar aanbod

Elk aanbod om over te stappen naar een andere energieleverancier moet begrijpelijk, vergelijkbaar en controleerbaar zijn. ACM heeft in 2014 in het document 'Informatievoorziening op de consumentenmarkt voor energie' uiteengezet welke informatie consumenten moeten ontvangen als zij een aanbod krijgen voor energieovereenkomsten en welke informatie energieleveranciers in de fases daarna moeten verstrekken.

Het is bijvoorbeeld verplicht om:

 • Consumenten vooraf te informeren over alle kosten, zodat er een totaalprijs ontstaat
 • De juiste kosten voor netbeheer te vermelden, want die zijn per netbeheerder verschillend
 • Consumenten goed te informeren over de bedenktermijn
 • Consumenten goed te informeren over de datum waarop de levering start
 • Bij de totaalprijs in ieder geval de jaarkosten te tonen
 • Aan consumenten duidelijk te maken of ze groene of grijze energie kopen

ACM tikt 7 energieaanbieders op de vingers voor onjuiste informatie

ACM heeft de informatie van energieaanbieders op hun websites gecontroleerd en constateerde dat bedrijven de regels nog steeds overtraden.

ACM heeft de volgende overtredingen geconstateerd:

 • De hoogte van de netbeheerkosten was niet duidelijk of begrijpelijk
 • De consument kon zijn te verwachten jaarkosten niet goed berekenen
 • Energieaanbieders verstrekten onjuiste of onduidelijke informatie over de wettelijke bedenktijd
 • Essentiële informatie over de prijs was onduidelijk en kwam te laat in het proces
 • Wederverkopers informeerden consumenten niet duidelijk over het feit dat ze zelf geen leveranciers zijn
 • Energieleveranciers leefden de gedragscode consument en energieleverancier 2015 niet na, bijvoorbeeld voor wat betreft aanbod op maat

ACM heeft aanbieders met de zwaarste overtredingen als eerste aangepakt. ACM heeft 4 aanbieders met lasten onder dwangsom gedwongen hun websites aan te passen. Nuon, Windunie en Energieflex hebben hun websites aangepast. Gewoon Energie heeft zijn website offline gehaald. ACM heeft 3 andere energieaanbieders die zijn aangesproken op vergelijkbare overtredingen geen last onder dwangsom hoeven opleggen. Zij hebben hun websites tijdig aangepast waardoor een last onder dwangsom niet nodig was.

ACM heeft met haar optreden bereikt dat consument online een goed aanbod op maat krijgt. De transparantie is hiermee vergroot. ACM blijft de informatie op de websites van aanbieders nauwgezet volgen. Daarnaast gaat ACM kijken hoe het staat met de informatie in overeenkomsten die consumenten ontvangen nadat ze een aanbod hebben aanvaard. ACM kijkt ook naar de informatieverstrekking via bijvoorbeeld telemarketing en verkoop aan de deur of op straat.