Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Effecten van het concentratietoezicht

Effecten van het concentratietoezicht

ACM had in 2015 aandacht voor de effecten van haar concentratietoezicht.

Supermarkten niet duurder door fusies

ACM liet onderzoek doen naar 3 grote supermarktfusies tussen 2009 en 2012 waarbij honderden supermarkten van Jumbo, C1000 en Super de Boer betrokken waren.

Uit dit onderzoek blijkt dat de supermarktfusies geen invloed hebben gehad op de prijs die consumenten betalen aan de kassa. Verder kwam naar voren dat na de fusie in vrijwel alle supermarkten de vari√ęteit in het assortiment is gestegen. In sommige plaatsen is het assortiment na de fusie iets minder gegroeid.

Het onderzoek bevestigt dat ACM op de juiste manier kijkt naar de gevolgen voor consumenten van supermarktfusies. De voorwaarden die ACM stelde aan deze fusies zijn effectief geweest. Tijdens de fusie moesten supermarkten in bepaalde steden of dorpen verkocht worden. Op die manier heeft de consument keuze overgehouden en is de concurrentie tussen supermarkten in stand gebleven.

Onderzoek naar effecten telecomfusies in Nederland en Oostenrijk

ACM, de Europese Commissie en de Oostenrijkse toezichthouder RTR hebben gezamenlijk de effecten van 2 telecomfusies in Nederland en Oostenrijk onderzocht. Daarbij is de ontwikkeling van de prijzen van belkosten in het land waar de fusie plaatsvond vergeleken met landen zonder een telecomfusie.

In Nederland zijn na de fusie tussen T-Mobile en Orange de prijzen van abonnementen minder snel gedaald dan de prijzen in landen waar geen fusie heeft plaatsgevonden. Minder spelers op de markt kan betekenen dat er minder concurrentiedruk is. Maar de gevonden prijseffecten kunnen ook veroorzaakt zijn door de fusie tussen KPN en Telfort in 2005. Daarom kon ACM geen harde conclusies trekken over het effect van de fusie T-Mobile/Orange op de prijzen.

Debat over de gevolgen van ziekenhuisfusies

In april 2015 was er in verschillende media aandacht voor mogelijke negatieve gevolgen van ziekenhuisfusies. Dit gebeurde naar aanleiding van een position paper van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de werking van het zorgstelsel.

De NZa werkt met modellen om prijsstijgingen als gevolg van fusies te voorspellen en geeft de uitkomsten vaak aan ACM mee in een zienswijze. ACM ziet de uitkomsten van deze modellen in samenhang met de andere elementen in haar beoordeling van ziekenhuisfusies.

ACM reageerde op de geluiden over negatieve gevolgen van ziekenhuisfusies en het toezicht daarop onder meer in een blog op Skipr.nl van bestuursvoorzitter Chris Fonteijn. Daarnaast ging ACM hierop in tijdens een rondetafelgesprek in juni over de fusies in de zorg. De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van de Tweede Kamer organiseerde dit gesprek. ACM leverde hiervoor een schriftelijke bijdrage (position paper).

Hierin stelt ACM dat uit de uitvoeringspraktijk van zowel ACM als NZa volgt dat zorgaanbieders in veel gevallen kunnen fuseren zonder dat er mededingingsrechtelijk een probleem ontstaat. Waar dit wel zo is treedt ACM op. Om die reden verbood ACM later in het jaar de fusie van de Stichting Albert Schweitzer Ziekenhuis en de Rivas Zorggroep in de regio Dordrecht / Gorinchem.