Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Energiemonitor

Energiemonitor

""

ACM heeft een monitortaak voor de energiemarkt. ACM vervult deze taak in 2015 door de factsheets kwaliteit en een winstenrapportage te publiceren. Deze factsheets zien beide op regionale netbeheerders.

Factsheets kwaliteit regionale netbeheerders

ACM verzamelde en publiceerde informatie over de kwaliteit van Nederlandse netbeheerders. Onder kwaliteit verstaat ACM: de betrouwbaarheid van een netwerk, veiligheid, productkwaliteit (zoals spanningskwaliteit) en dienstverlening. De factsheets geven inzicht in de prestaties van netbeheerders. Ze laten zien hoe netbeheerders afzonderlijk en ten opzichte van elkaar scoren. ACM wil, door het publiceren van hun prestaties, netbeheerders motiveren de kwaliteit van hun netten op peil te houden.

Winstenrapportage regionale netbeheerders 2008-2013

ACM heeft de winsten van regionale netbeheerders van elektriciteit- en gasnetten over de jaren 2008 tot en met 2013 in kaart gebracht. ACM heeft hierbij gekeken naar zowel de jaarrekeningen van de netbeheerders als de cijfers die ACM gebruikt in de regulering. ACM wil belanghebbenden en belangstellenden informeren over de winsten van netbeheerders door deze winsten op een toegankelijke en overzichtelijke wijze te presenteren.