Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Energieveilingen passen veilingproces aan

Energieveilingen passen veilingproces aan

"Kopafbeelding: energieveilingen"

Bij energieveilingen die werken met een referentieprijs bepaalt de veilingmeester na eigen marktonderzoek vooraf een minimumprijs. Biedingen van energieleveranciers die lager zijn dan deze referentieprijs werden vaak van verdere deelname aan de veiling uitgesloten. ACM heeft onderzocht of er sprake is van mogelijke prijsafspraken en misleiding van consumenten bij energieveilingen na signalen uit de markt en de media.

Vanuit het oogpunt van mededinging is het werken met een referentieprijs verboden als dit de concurrentie merkbaar beïnvloedt. Uit het onderzoek van ACM bleek dit niet het geval te zijn, omdat consumenten voor een goedkoop aanbod niet afhankelijk zijn van energieveilingen. ACM voorziet wel mededingingsrisico's wanneer meer energieleveranciers alleen via energieveilingen hun aanbod aan consumenten doen én er alleen gewerkt wordt met een referentieprijs. Om deze risico's voor de toekomst weg te nemen heeft ACM met marktpartijen afgesproken dat voortaan ook biedingen onder de referentieprijs meedoen in de veiling en dat consumenten deze ook kunnen accepteren.