Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Europese samenwerking energie

Europese samenwerking energie

""

ACM werkt op het vlak van energie actief samen met andere toezichthouders, lidstaten en de Europese Commissie. Veel van deze samenwerkingen vinden plaats binnen ACER (ACER is het Europese agentschap voor samenwerking tussen energietoezichthouders) en CEER (CEER is een samenwerkingsverband tussen Europese energietoezichthouders). Werkzaamheden richten zich op de prioriteiten voor de Europese interne energiemarkt.

In 2015 lag de focus op het opstellen van regels die grensoverschrijdende handel van energie makkelijker maken. Daarnaast zetten ACM en haar partners zich in voor het uitvoeren van maatregelen die Europese gas- en elektriciteitsnetwerken beter verbinden, en het grensoverschrijdend aanpakken van mogelijke tekorten. Tevens startte het toezicht op regels die ervoor zorgen dat er niet gefraudeerd kan worden bij de handel in energie.

ACM zet zich in voor harmonisatie bij implementatie van Europese wetgeving

ACM heeft samen met de toezichthouders CREG (België) en Ofgem (Verenigd Koninkrijk) een visie opgesteld voor de implementatie van Europese technische wetgeving. Indien buurlanden op dezelfde wijze Europese wetgeving implementeren draagt dit bij aan het efficiënt gebruiken van grensverbindingen en het gemak waarmee men over de grenzen heen zaken kan doen. Deze wetgeving heeft als doel om te ontmoedigen dat geboekte transportcapaciteit op grensverbindingen ongebruikt blijft. Deze visie draagt bij aan geharmoniseerde implementatie van Europese regelgeving. Het geeft handvaten om de regels zoveel mogelijk gelijk toe te passen aan weerszijden van de grens.

Energiemarkt voor consumenten

In 2015 komt de actieve rol van ACM in het energiedebat over het functioneren van de consumentenmarkt duidelijk naar voren.

In mei 2015 werd Remko Bos, directeur Energie van ACM, als vicepresident van CEER benoemd. In deze hoedanigheid presenteerde hij op het 'World Forum for Energy Regulators'. Vooral de wijze waarop ACM de consument centraal zet in haar handelen kon op grote belangstelling rekenen.

ACM ontving verschillende internationale verzoeken om haar kennis en ervaringen te delen tijdens conferenties en symposia. Deze verzoeken kwamen onder meer van de Europese Commissie, Europese collega-toezichthouders, CEER en van het Britse Cabinet Office. Hierbij was interesse in de wijze waarop ACM bijdraagt aan de overstapbereidheid van consumenten in de energiemarkten.

ACM was ook co-auteur van het CEER-position paper "Well-functioning retail energy markets". Dit paper beschrijft aan welke kenmerken een goed functionerende energiemarkt voor consumenten moet voldoen.