Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Europese samenwerking telecomtoezichthouders

Europese samenwerking telecomtoezichthouders

""

ACM werkt ook op het gebied van telecom samen met andere toezichthouders in Europa. Dat gebeurt in BEREC-verband. BEREC staat voor 'Body of European Regulators for Electronic Communications' en is het Europese samenwerkingsverband van nationale telecomtoezichthouders. Binnen BEREC delen de nationale telecomtoezichthouders ervaringen en ontwikkelen zij een gezamenlijke praktijk waar dit de Europese telecommarkt helpt.

Herziening Europees telecomkader

BEREC had in 2015 veel aandacht voor de strategie van de Europese Commissie om "een digitale interne markt voor Europa" (Digital Single Market) te maken. Een belangrijk aspect hiervan is de herziening van het Europees telecomkader. ACM schreef actief mee aan de opinie van BEREC over de herziening van de telecomregels. Deze opinie behandelt verschillende onderwerpen, zoals de vormgeving van de marktregulering en de reikwijde van de telecomregulering. Daarnaast heeft ACM een project geleid over hoe op internet gebaseerde diensten (OTT-diensten) zich verhouden tot de huidige telecomregels. Het rapport hierover heeft BEREC in oktober 2015 gepubliceerd. Dit rapport legt de basis voor hoe BEREC de Europese wetgever aanraadt met nieuwe dienstverlening om te gaan bij de herziening van het Europese telecomkader.

Verordening netneutraliteit en roaming

In november 2015 is de verordening over netneutraliteit en roaming gepubliceerd. Deze verordening ziet op het afschaffen van de huidige roamingtarieven en het invoeren van Europese regels voor netneutraliteit. De Europese regels zullen de Nederlandse netneutraliteitsregels vervangen. Netneutraliteit is bedoeld om de keuze- en uitingsvrijheid van eindgebruikers op het internet te waarborgen. In de verordening is met betrekking tot netneutraliteit een aantal verplichtingen (zoals toezicht en handhaving) vastgelegd voor de toezichthouders. BEREC stelt uiterlijk 30 augustus 2016 richtsnoeren vast voor de uitvoering van deze verplichtingen.

Henk Don wordt vicevoorzitter van BEREC

Eind 2015 maakte ACM bekend dat Henk Don, bestuurslid van ACM, per 1 januari 2016 een vicevoorzitter van BEREC is. BEREC zal in 2016 onder meer de Europese Commissie adviseren over haar voorstellen voor de herziening van het Europees telecomkader en bij het invoeren van de aangepaste roamingregels.