Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Fabrieksgarantie vs. wettelijke garantie

Fabrieksgarantie vs. wettelijke garantie

""

Bij gebrekkige producten geldt een wettelijk recht op kosteloze vervanging of herstel gedurende de redelijkerwijs verwachte levensduur van het product. Vooral bij duurzame apparaten kan die levensduur langer zijn dan de duur van de fabrieksgarantie van meestal 1of 2 jaar. BCC had zijn klanten echter gemeld dat zij alleen binnen de duur van de fabrieksgarantie recht hadden op kosteloze vervanging of herstel. De onderneming verkocht voor de periode ná de fabrieksgarantie een aanvullende garantie. Het CBb oordeelde dat ACM voor deze onjuiste informatieverstrekking aan de consument terecht een boete heeft opgelegd aan de onderneming. De wettelijke garantie geldt gedurende de gehele redelijkerwijs te verwachten levensduur van het product.