Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Gangbaar betaalmiddel

Gangbaar betaalmiddel

""

ACM heeft Ryan Air een boete opgelegd omdat de tarieven op zijn website niet de administratiekosten bevatten. Deze administratiekosten waren enkel vermijdbaar wanneer de consument met een bepaald type betaalmiddel, de Prepaid Mastercard, betaalde. Dit is een bijzondere vorm van een creditcard, waarbij de consument vooraf zelf geld op de kaart zet. Of de administratiekosten onvermijdbaar waren, hangt af van de vraag of deze prepaid creditcard als een gangbaar betaalmiddel kan worden aangemerkt. De bewijslast daarvan ligt volgens de rechtbank bij ACM. Volgens de rechtbank heeft ACM onvoldoende aangetoond dat er geen sprake is van een gangbaar betaalmiddel. Daarom achtte de rechtbank de overtreding in zoverre niet bewezen.