Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Greenchoice Colportage

Greenchoice Colportage

"kopafbeelding: Greenchoice Colportage"

In de Greenchoice-zaken toetste de rechter of ACM de onderneming niet 2 keer beboette voor hetzelfde feit (ne bis in idem). Het CBb oordeelde over 2 zaken waarin Greenchoice door de Consumentenautoriteit en de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), voorgangers van ACM, was beboet voor onregelmatigheden bij colportage. Het ging hierbij om het onjuist of onvolledig informeren van consumenten. De NMa heeft voor deze gedragingen 2 boetes opgelegd wegens overtreding van de Elektriciteitswet respectievelijk de Gaswet. De Consumentenautoriteit heeft kort daarop een boete opgelegd wegens overtreding van de Wet handhaving consumentenbescherming (Whc).

Het CBb heeft de door de Consumentenautoriteit opgelegde boete vernietigd, omdat er voor dezelfde gedragingen eerder al een boete was opgelegd door de NMa (ne bis in idem).

Anders dan de rechtbank oordeelt het CBb dat de onderscheiden deelgedragingen feitelijk en juridisch in zodanige mate met elkaar overeenkomen dat het gaat om hetzelfde feit. Dat ACM deze gedragingen op grond van verschillende wetten kan beboeten, maakt niet dat ACM aan Greenchoice hiervoor 2 keer een boete kan opleggen. Het CBb heeft de boete van de NMa voor overtreding van de energiewetten in stand gelaten.