Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Henk Don voorzitter IRG-Rail

Henk Don voorzitter IRG-Rail

""

Henk Don, bestuurslid van ACM, was namens ACM vanaf 1 januari 2015 voor een jaar voorzitter van de Independent Regulators Group - Rail (IRG Rail). IRG-Rail is het Europese samenwerkingsverband van onafhankelijke spoortoezichthouders. Dit samenwerkingsverband is van belang, omdat goed samenwerkende toezichthouders een voorwaarde zijn voor een goed werkende Europese spoormarkt.

Overleg en kennisuitwisseling

Binnen het netwerk van IRG-Rail overlegt ACM met Europese collega-toezichthouders over harmonisering van regulering. En ACM wisselt ervaringen uit over de toepassing van (nieuwe) wetgeving. Een voorbeeld hiervan is de herziening van het toerekenen van de kosten in het kader van de Herschikkingsrichtlijn voor spoor in Europa. Het Nederlandse voorzitterschap heeft bijgedragen aan een verdere professionalisering van IRG-Rail.

Bijdrage ACM

De Europese Commissie stelde de afgelopen jaren nieuwe wetgeving voor over liberalisering van het nationale personenvervoer, diensten en voorzieningen op en rondom het spoor en de introductie van spoorgoederencorridors. IRG-Rail heeft in 2015 verschillende position papers uitgebracht over beoogde nieuwe wetgeving. ACM droeg bij aan de totstandkoming van deze papers en adviseerde daarmee rechtstreeks de Europese Commissie en het Europees Parlement. Een voorbeeld is het paper over toegang tot dienstvoorzieningen en levering van diensten. ACM gebruikte de in Nederland opgedane ervaringen met de aanbesteding van het spoor in Limburg in discussies over vormgeving van en toezicht op Europese regelgeving.