Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
HRM

HRM

""
Tabel 9: Personeelsuitgaven 2015
Personeelsuitgaven 2015
Totale salarissen 38.444.658
Gemiddelde loonsom 76.771
Tabel 10: Bezetting
Datum Aantal medewerkers Fte Mannen (in%) Vrouwen (in%)
1 januari 2015 524 498,14 49,5 50,5
31 december 2015 535 503,40 50,6 49,4
Tabel 11: Arbeidsmarkt
Arbeidsmarkt Mannen Vrouwen Totaal
Instroom 27 21 48
Uitstroom 14 17 31
Tabel 12: Leeftijdsopbouw
Leeftijdscategorie Aantal medewerkers
t/m 24 jaar 7
25 t/m 34 jaar 123
35 t/m 44 jaar 209
45 t/m 54 jaar 136
55 t/m 59 jaar 32
60 jaar en ouder 28
Tabel 13: Ziekteverzuim
Ziekteverzuim Verbaannorm 2015
Ziekteverzuimpercentage 3,4 4,2