Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Ingrijpen ACM over toeslag te late aanlevering

Ingrijpen ACM over toeslag te late aanlevering

""

Alternatieve postvervoerders leveren post aan bij PostNL voor het verzorgen van postvervoer en postbezorging voor het deel van Nederland waar zij niet bezorgen. Tot 2015 konden zij deze post aanleveren tot 21.00 uur. In 2015 heeft PostNL aangegeven een toeslag van 7,5% te gaan rekenen voor post die na 20.30 uur bij PostNL aankomt. Naar aanleiding van klachten van alternatieve postvervoerders heeft ACM dit voornemen onderzocht. Hieruit bleek onder andere dat het voor alternatieve postvervoerders niet mogelijk is om hun post voor 20.30 uur aan te leveren. De voorgenomen toeslag zou daarmee tot een kostenverhoging van 7,5% leiden en op die manier de concurrentie belemmeren. Voordat ACM een besluit over deze kwestie had genomen, heeft PostNL - onder druk van ingrijpen van ACM - deze voorgenomen toeslag ingetrokken.

De toeslag heeft betrekking op het totale volume van de alternatieve postvervoerders in 2015. Het effect van dit ingrijpen heeft ACM geschat door 7,5% (de hoogte van de toeslag) te vermenigvuldigen met de relevante omzet van de alternatieve postvervoerders. De geschatte opbrengst is vertrouwelijk omdat deze inzicht zou geven in concurrentiegevoelige gegevens. Aangezien de tariefverhoging zou gelden voor onbepaalde tijd schat ACM de duur van het effect op 3 jaar.