Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Internationale bijdragen en samenwerking

Internationale bijdragen en samenwerking

"Kopafbeelding: internationale bijdragen en samenwerking"

Problemen van consumenten en ondernemers houden niet op bij de landsgrenzen. Nederland heeft een open economie. Internationale ontwikkelingen beïnvloeden onze economie sterk. ACM werkt daarom samen met buitenlandse collega-toezichthouders en andere buitenlandse instellingen. Deze samenwerking is gericht op uitwisseling van professionele kennis en ervaring en het gezamenlijk aanpakken van marktproblemen.

ACM neemt onder andere deel aan Europese en internationale samenwerkingsverbanden van mededingingstoezichthouders (ECN en ICN), van telecomtoezichthouders (BEREC), van toezichthouders op de elektriciteits- en gasmarkt (ACER en CEER), van consumententoezichthouders (CPC en ICPEN) en van toezichthouders op het gebied van vervoer (IRG-Rail).

Internationale interesse voor ACM's toezichtsstijl

Meerdere Europese toezichthouders hebben mededinging en consumentenbescherming beide in huis. Het samenbrengen van zowel consumentenbescherming als mededinging en regulering is echter uniek in Europa. Door het effect van haar optreden centraal te stellen zien internationale partijen ACM bovendien als een innovatieve toezichthouder. ACM is in 2015 meerdere keren vanuit het buitenland gevraagd om over haar multidisciplinaire karakter en haar toezichtsstijl te komen spreken.