Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Internationale samenwerking consumentenproblemen

Internationale samenwerking consumentenproblemen

""

ACM werkt internationaal actief samen om consumentenproblemen op te lossen.

ACM neemt regulier deel aan het Europese samenwerkingsverband Consumer Protection Cooperation (CPC). Hierin werken toezichthouders nauw samen bij het oplossen van consumentenproblemen die Europees spelen. Bernadette van Buchem, directeur Consumenten van ACM, heeft in Riga gesproken op de Europese CPC conferentie over de prioritering van consumentenproblemen in toezicht. In 2015 is een gezamenlijk onderzoek uitgevoerd naar de naleving van bepalingen uit de Consumentenrichtlijn, die per 13 juni 2014 in werking is getreden. Nadere handhavingsacties en publicaties worden in 2016 verwacht.

Daarnaast trekken consumententoezichthouders wereldwijd samen op binnen het International Consumer Protection and Enforcement Network (ICPEN). Uitwisseling van best practices en de aanpak van wereldwijd spelende consumenten thema's staan daarbij centraal. In 2015 zijn projecten gestart op over misleidende prijzen bij online aangeboden producten en over misleiding bij online reviews.