Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Internationale samenwerking mededinging

Internationale samenwerking mededinging

""

ACM werkt binnen het European Competition Network (ECN) nauw samen met de andere Europese mededingingsautoriteiten en de Europese Commissie. Deze samenwerking ziet niet alleen op kennisdeling maar ook op een consistente toepassing van de Europese mededingingsregels. Het International Competition Network (ICN) is een wereldwijd netwerk van mededingingsautoriteiten en specialisten.

Verbetering samenwerking ECN

Na de evaluatie van de eerste 10 jaar van ECN-samenwerking in 2014, heeft ACM in 2015 meegewerkt aan voorstellen voor verbetering van de samenwerking binnen het ECN. Deze voorstellen gaan over:

  • De institutionele vormgeving van autoriteiten
  • Effectieve onderzoeks- en beslissingsbevoegdheden
  • Effectieve en evenredige beboeting
  • Clementieprogramma's

Chris Fonteijn sprak in Berlijn over evenredige beboeting en de toezichtsstijl van ACM.

ICN-congres

ECN en ICN kwamen in september 2015 samen bijeen in Brussel tijdens een ICN-congres georganiseerd door de Europese Commissie en ging over onder meer '25 jaar toepassing van de Europese fusieregels'. Michiel Denkers, directeur Mededinging van ACM, heeft gesproken over de Nederlandse ervaringen met fusiecontrole en specifiek over de toepassing van remedies in fusiezaken.

Bijdragen

In 2015 hebben medewerkers en directeuren van ACM deelgenomen aan telefonische seminars. Deze ging over kartelonderzoeken, fusies en misbruik economische machtsposities. ACM was ook medevoorzitter van ICN's Cartel Working Group samen met Zuid-Afrika en Colombia. Monique van Oers, directeur Juridische Zaken van ACM, heeft in het kader van die Working Group gesproken over boetes. Dit gebeurde tijdens een telefonisch seminar over civiele handhaving van de mededingingsregels in maart 2015.