Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Introductie flow-based marktkoppeling

Introductie flow-based marktkoppeling

""

In 2007 nam de toenmalige NMa met buitenlandse collega-instanties het initiatief om een nieuwe methode te ontwikkelen voor het berekenen van de beschikbare grenscapaciteit: het zogenaamde flow-based marktkoppelingssysteem. Na besluit van ACM is in mei 2015 dit systeem in werking getreden. Dit is een belangrijke stap voor de Europese integratie van de elektriciteitsmarkt. Hierdoor kan de markt namelijk de capaciteit van het bestaande internationale netwerk beter benutten.

ACM schat dat dit systeem voor de Nederlandse consument jaarlijkse welvaartswinsten realiseert van ruim 55 miljoen euro per jaar (zie het ACER Market Monitoring Report 2015 rapport). De duur van dit effect schat ACM op 3 jaar.