Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Jaarrekening

Jaarrekening

""

De financiële verantwoording heeft betrekking op geheel 2015.

De ACM organisatie

De ACM organisatie is in financieel opzicht een integraal onderdeel van EZ zonder wettelijke verplichting voor een zelfstandige jaarrekening. De accountantscontrole vindt plaats op het niveau van EZ. Daarnaast is de zogenaamde machtigingsrichtlijn op de ACM organisatie van toepassing. De ACM organisatie voert een kas- en verplichtingenadministratie in de administratie van het ministerie van Economische Zaken (EZ). De verantwoording kent aldus geen balans of resultatenrekening. ACM heeft tijd geschreven volgens een systematiek gebaseerd op het Besluit doorberekening kosten ACM. Dit beschrijft de nieuwe wijze van doorbelasten naar de gereguleerde sectoren en geldt vanaf 1 januari 2015.