Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Jaarrekening ZBO ACM

Jaarrekening ZBO ACM

kopafbeelding: lijst

Deze paragraaf bevat de financiële verantwoording van het ZBO ACM en heeft betrekking op het gehele kalenderjaar 2015. Het ZBO ACM bestaat uit het bestuur van ACM. Het ZBO ACM voert een kas- en verplichtingenadministratie in de administratie van het ministerie van Economische Zaken (EZ).