Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Kartelafspraken natuurazijn

Kartelafspraken natuurazijn

""

ACM legde aan 2 producenten van natuurazijn boetes op voor het maken van kartelafspraken. Zij maakten afspraken over offertes voor meerdere klanten. Ook wisselden ze prijs- en volumegegevens uit. De overtreding duurde van 2001 tot in 2012.

Door het optreden van ACM hoeven afnemers minder te betalen. Dit hoeft niet per se de finale consument te zijn, maar zoals beschreven in de Berekeningsmethode veronderstelt ACM dat de effecten voor de directe afnemer uiteindelijk terechtkomen bij de finale consument.

Voor de schatting van het prijseffect ging ACM uit van de vuistregel van 10% van de betrokken omzet van de betrokken ondernemingen. Volgens de vuistregel treedt het effect 3 jaar op. Het effect is definitief. Partijen hebben geen bezwaar aangetekend tegen het besluit.