Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Kasontvangsten ACM organisatie

Kasontvangsten ACM organisatie

""

De hoogte van de bijdragen van de marktorganisaties is vastgelegd in de Regeling doorberekening kosten ACM. In 2015 is voor het eerst sprake van de nieuwe doorberekening van kosten aan marktorganisaties zoals vastgelegd in het Besluit doorberekening kosten ACM. Dit heeft invloed op de hoogte van de bijdragen van de marktorganisaties. Ook brengt ACM aan meer marktorganisaties een bijdrage in rekening. Dit geldt voor loodsen en luchtvaart.

Sancties die ACM heeft opgelegd onder het oude wettelijke kader hoeven partijen pas na uitspraak van de hoogste rechter te betalen. De periode tussen het opleggen van de sanctie en de feitelijke betaling duurt meerdere jaren. Dit komt onder meer door de juridische procedures. Hierdoor kunnen de ontvangsten van de sancties fluctueren. Op basis van de Stroomlijningswet, die op 1 augustus 2014 is ingegaan, kan ACM sancties binnen 6 of 24 weken opeisen. Dit is afhankelijk van het al dan niet indienen van bezwaar door de betrokken partij. Er geldt wel een overgangsregime. In 2015 zijn de eerste sancties op basis van de Stroomlijningswet betaald.

Tabel 2: Kasontvangsten ACM organisatie 2015 (in euro's)
2015 2014
Telecom
Bijdrage Elektronische Communicatie 5.404.442 4.137.942
Bijdrage Nummers 1.159.514 1.555.163
Bijdrage TTP 373.902 96.406
Post
Bijdrage Post Niet Universele Dienstverlening 201.274 40.020
Bijdrage Post Universele Dienstverlening 532.525 -
Energie
Bijdrage regionale netbeheerders Elektriciteit 1.412.843 801.620
Bijdrage regionale netbeheerders Gas 1.087.309 804.021
Bijdrage landelijk netbeheerder Elektriciteit 1.977.495 794.061
Bijdrage landelijk netbeheerder Gas 2.408.988 981.753
Vervoer
Bijdrage Registerloodsen 297.611 -
Bijdrage Luchtvaart 141.633 -
Melding fusies 1.339.025 1.182.500
Vergunning energieleveranciers 13.189 16.786
Sancties (incl. terugbetalingen) 31.269.251 35.274.546
Ontvangsten Personeel / Materieel 960.674 741.460
Balansboeking OPTA te verrekenen met de markt 4.804.381
Totale ontvangsten 48.579.675 51.230.659

De nieuwe wijze van doorberekening heeft invloed op de hoogte van de bijdragen van de marktorganisaties. Ook brengt ACM aan meer marktorganisaties een bijdrage in rekening. Dit geldt voor loodsen en luchtvaart.

Als gevolg van gerechtelijke uitspraken heeft ACM in 2015 voor 8,2 miljoen euro aan boetes terug betaald.

Vanwege de opheffing van het ZBO OPTA in 2013 is de financiële afwikkeling van de post balansboeking OPTA in 2014 verwerkt. Deze post komt dus in 2015 niet meer terug.

In 2015 heeft ACM ook betalingen ontvangen op facturen die in eerdere jaren zijn verstuurd.