Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Kasuitgaven en kasontvangsten ZBO ACM

Kasuitgaven en kasontvangsten ZBO ACM

Het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft een budget van 680.000 euro beschikbaar gesteld voor het ZBO ACM. Tabel 7 bevat de realisatie (uitgaven en ontvangsten) ten opzichte van het budget, terwijl tabel 8 een specificatie van de uitgaven aan personeel en materieel laat zien.

Budget Uitgaven Ontvangsten
Tabel 7: Realisatie ten opzichte van budget (in hele euro's)
680.000 648.577 2.147
Onderschrijding -31.423 -2.147
In procenten 4,6% 0,0%
Budget 2015 Realisatie 2015 Realisatie 2014
Tabel 8: Specificatie personeel en materieel (in hele euro's)
Salarissen 544.517 559.143
Reiskosten buitenland 23.009 24.033
Reis- en verblijfkosten binnenland 78.353 106.446
Telefoonkosten 210 210
Verplaatsingskosten 17 24
Diverse vergoedingen 1303 889
Opleidingen - 135
Totale personeel 647.409 690.881
Overige uitbesteding derden - 106
Contributies en lidmaatschappen 1.168 1.545
Representatiekosten - 2.773
Totaal materieel 1.168 4.424
Totaal generaal 680.000 648.577 695.305

In vergelijking met 2014 zijn de uitgaven gedaald met 46.728 euro. Dit komt vooral doordat in 2015 geen facturen betaald zijn die betrekking hadden op het voorgaande jaar. Dit was in 2014 wel het geval.