Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Kostentoerekeningssysteem Schiphol 2016-2018

Kostentoerekeningssysteem Schiphol 2016-2018

ACM oordeelde dat de door Schiphol voorgestelde tarieven die het in rekening brengt aan luchtvaartmaatschappijen te hoog waren. De tarieven zijn aangepast op 2 punten omdat alleen kosten die Schiphol maakt voor luchtvaart- en beveiligingsactiviteiten mogen worden toegerekend aan de tarieven voor luchtvaartmaatschappijen.

Ten eerste gaat het om een aanpassing van het ruimtebeslag van de niet-luchtvaartactiviteiten OV Chippalen en kaartautomaten. Het ruimtebeslag van OV Chippalen en kaartautomaten, dus het aantal vierkante meters vloeroppervlak dat daaraan wordt toegerekend, is vergroot. Dit ruimtebeslag is een verdeelsleutel voor het verdelen van kosten tussen luchtvaart- en niet-luchtvaartactiviteiten. Doordat het ruimtebeslag van niet-luchtvaartactiviteiten toeneemt, worden meer kosten aan niet-luchtvaartactiviteiten toegerekend en dalen de kosten voor luchtvaartactiviteiten. Het effect hiervan is 40 duizend euro per jaar.

Ten tweede gaat het om een aanpassing waardoor Schiphol een deel van zijn werkzaamheden voor de Omgevingsraad moet toerekenen aan niet-luchtvaartactiviteiten. Hierdoor dalen de kosten van luchtvaartactiviteiten. De kosten voor de Omgevingsraad die Schiphol niet meer mag toerekenen aan luchtvaart bedragen 5 duizend euro per jaar. De duur van beide opbrengsten is 3 jaar.