Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)

Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV)

"Kopafbeelding: Landelijke Huisartsen Vereniging"

ACM heeft de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) ten onrechte beboet voor het plaatsen van aanbevelingen aan haar leden over de vestiging van nieuwe huisartsen. Deze aanbevelingen waren volgens de rechtbank geen deugdelijk middel met de strekking de mededinging te beperken.

De rechtbank concludeert dat de aanbevelingen van de LHV dienen te worden beschouwd als "een getrouwe weergave van de wil van LHV om het gedrag van haar leden te coördineren". Daarmee is sprake van 'een besluit van een ondernemersvereniging'. Dit besluit van de LHV is volgens de rechtbank echter niet uitdrukkelijk een aanbeveling om een te groot aanbod aan huisartsen op te lossen door het niet openstellen van de waarneemregeling aan nieuwe toetreders. Verder oordeelt de rechtbank dat onvoldoende is komen vast te staan dat de huisartsen een dermate sterke positie hadden dat zij zorgverzekeraars hun wil konden opleggen bij het al dan niet verstrekken van contracten aan toetredende huisartsen. ACM heeft geen hoger beroep ingesteld.