Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Markt en Overheid

Markt en Overheid

Kopafbeelding: Overheid

De overheid mag optreden als ondernemer en concurreert dan ook regelmatig met bedrijven. De overheid moet zich wel aan regels houden om oneerlijke concurrentie met bedrijven te voorkomen. Die regels zijn vastgelegd in de Wet Markt en Overheid.

Volgens de Wet Markt en Overheid moeten overheden alle kosten doorberekenen in de prijs als ze de markt op gaan. Ook mogen zij hun eigen overheidsbedrijven niet bevoordelen door bijvoorbeeld een goedkope lening te verstrekken. Als onafhankelijke toezichthouder houdt ACM toezicht op deze regels. Sinds 1 juli 2014 geldt de Wet Markt en Overheid voor alle economische activiteiten van overheden.

Handhaving ACM

In 2015 nam ACM meerdere handhavingsbesluiten in het kader van de Wet Markt en Overheid, vooral in de recreatieve sector. Zo berekenden de gemeenten Zeewolde, De Marne en Cuijk de kosten voor hun ligplaatsen voor recreatieboten niet goed door en heeft de gemeente Oldambt op aanwijzing van ACM de tarieven voor camperplaatsen aangepast.

Verder wees ACM het ministerie van Defensie erop dat zij bij het uitvoeren van een zogenoemde ferryvlucht een fout had gemaakt in haar kostenraming die daardoor te laag uitviel.

Sectorstudies

ACM publiceerde in maart 2015 3 sectorstudies over de werking van de Wet Markt en Overheid in de praktijk. Het gaat om sportvoorzieningen, inzameling van bedrijfsafval en exploitatie van parkeergarages. In al deze sectoren is de overheid actief en concurreert zij mogelijk met ondernemers. ACM constateerde dat gemeenten in deze sectoren de wet naleven, maar dat dit beperkt bijdraagt aan gelijke concurrentieverhoudingen tussen de overheid en ondernemingen.

ACM concludeerde dat bij sportvoorzieningen en parkeergarages veel gebruik wordt gemaakt van een zogenaamd 'algemeen belang besluit'. Hierdoor is de Wet Markt en Overheid niet van toepassing. Zo kan de gemeenteraad bijvoorbeeld besluiten dat een sporthal belangrijk is voor het algemeen belang. Om sport voor een toegankelijke prijs te kunnen aanbieden, is het voor een gemeente niet wenselijk om alle kosten dan in rekening te brengen bij de sporters.