Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Markttoezichthoudersberaad

Markttoezichthoudersberaad

"Kopafbeelding: markttoezichthoudersberaad"

ACM werkt samen met andere toezichthouders aan effectiever en efficiënter toezicht.

In het markttoezichthoudersberaad werkt ACM actief samen met:

  • Autoriteit Financiële Markten (AFM)
  • Autoriteit Persoonsgegevens (voorheen: College Bescherming Persoonsgegevens, CBP)
  • De Nederlandsche Bank (DNB)
  • Kansspelautoriteit
  • Commissariaat voor de Media
  • Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

In 2015 organiseerde het markttoezichthoudersberaad 2 seminars. Tijdens een seminar delen toezichthouders in een sfeer van openheid en onderling vertrouwen kennis en ervaring over zaak overstijgende onderwerpen. De onderwerpen van de seminars in 2015 waren:

  • "Internationale samenwerking tussen toezichthouders"
  • "Balanceren tussen formeel en informeel toezicht"