Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Mededinging

Mededinging

"Kopafbeelding: Mededinging"

ACM heeft als doelstelling om markten optimaal te laten werken in het belang van consumenten. Dit betekent dat bedrijven met elkaar moeten kunnen concurreren, zodat consumenten voldoende keuzemogelijkheden hebben.

Om dit voor elkaar te krijgen treedt ACM op tegen kartels en bedrijven die misbruik maken van hun machtspositie. Ook houdt ACM toezicht op fusies en overnames, om te voorkomen dat bedrijven door zulke concentraties zodanig groot worden dat ze de markt kunnen domineren. Zo houden consumenten echt een keuze en blijven bedrijven met elkaar dingen naar de gunst van de klant.

Verder houdt ACM toezicht op de Wet Markt en Overheid. In deze wet zijn de regels vastgelegd waaraan de overheid zich moet houden om oneerlijke concurrentie met bedrijven te voorkomen. ACM is een onafhankelijke toezichthouder. Zij houdt daarom ook toezicht op overheden die actief zijn op markten.

Met de Monitor Financiële Sector (MFS) doet ACM op structurele basis onderzoek naar de marktwerking in de financiële sector. De MFS onderzoekt markten waarvan aanwijzingen zijn dat de marktwerking niet optimaal of duidelijk verslechterd is. Signalen van consumenten, bedrijven, toezichthouders of ministeries kunnen hiervoor aanleiding zijn. De MFS helpt ACM bij het opsporen van overtredingen van de Mededingingswet en het beoordelen van fusies en overnames.