Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Medewerkers van ACM

Medewerkers van ACM

""

Vele handen maken ACM. ACM heeft hoogopgeleide en professionele medewerkers nodig om haar taken goed uit te kunnen voeren. ACM wil blijven innoveren en streeft ook qua leeftijd naar een evenwichtig personeelsbestand. Tegelijkertijd moet ACM rekening houden met de taakstelling (bezuinigingen) van het kabinet.

In en -uitstroom

In 2015 stelde ACM 48 nieuwe medewerkers aan en stroomden 31 medewerkers uit. ACM blijft binnen de vastgestelde formatie.

Arbeidsomstandigheden en verzuim

Het ziekteverzuim bedroeg in 2015 4,2%, ten opzichte van 3,8% in 2014. Dit is een stijging van 0,4%. Een toename van het aantal kort verzuimen (1 tot en met 8 dagen) en van het langdurig verzuim (vanaf 42 dagen) veroorzaakte deze stijging. Het voorkomen van verzuim en het terugdringen van de verzuimfrequentie blijft ook in 2016 een belangrijk aandachtspunt.

Flexibele inzet van medewerkers

Bij vertrek van een medewerker onderzoekt ACM eerst of een andere medewerker de werkzaamheden kan vervullen. Deze werkwijze zorgt voor mobiliteit, verbreding van kennis en maakt flexibele inzet van medewerkers mogelijk. De ruimte die vervolgens ontstaat, biedt onder andere mogelijkheden om jonge academici of Rijkstrainees aan te stellen.

Inzetbaarheid medewerkers

ACM werkt met het 'Eigen Regie Model'. In dit model heeft de medewerker de regie over het indelen van zijn eigen werkzaamheden. Vervolgens kijken medewerker en leidinggevende samen naar de mogelijkheden van verdere inzetbaarheid. Medewerkers en leidinggevenden zijn door trainingen en workshops bewust van hun rol bij onderwerpen als 'work-life balance' en inzetbaarheid. Leidinggevenden volgen specifieke trainingen op het gebied van gezond en veilig werken.