Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Meer prikkels voor investeringen in vaste telecomnetwerken

Meer prikkels voor investeringen in vaste telecomnetwerken

"Kopafbeelding: investeringen in vaste telecomnetwerken"

ACM zorgde in 2015 voor meer prikkels voor investeringen in vaste telecomnetwerken.

Veel mogelijkheden om vaste telecomnetwerken sneller en beter te maken

In Nederland zijn er 2 partijen met een eigen vast telecomnetwerk: UPC/Ziggo (kabel) en KPN (koper en glasvezel). Investeringen kunnen de kabel- en kopernetwerken veel sneller maken dan ze nu zijn. KPN heeft in een kwart van Nederland een glasvezelnetwerk beschikbaar en dat aandeel groeit. Het glasvezelnetwerk kan nog hogere snelheden leveren. Technische mogelijkheden voor snellere en betere telecomnetwerken zijn er dus voldoende.

Meer concurrentie geeft KPN en UPC/Ziggo de prikkel om te investeren

UPC/Ziggo en KPN hebben concurrentieprikkels nodig om die technische mogelijkheden goed te benutten. ACM publiceerde eind 2015 het marktanalysebesluit ontbundelde toegang. ACM verplicht KPN in dat besluit om andere telecomaanbieders toegang te geven tot zijn koper- en glasvezelnetwerk. Andere telecomaanbieders kunnen door dit besluit alle telecomdiensten aanbieden. ACM verwacht dat deze concurrentie UPC/Ziggo en KPN prikkelt om betere en snellere diensten te gaan bieden. Om dit te kunnen doen moeten ze blijven investeren in hun eigen netwerken.

Nieuwe wijze van regulering van KPN verbetert mogelijkheden om te investeren

De regels die ACM aan KPN in het marktanalysebesluit ontbundelde toegang heeft opgelegd bieden KPN nieuwe mogelijkheden om te blijven investeren. De regulering van het kopernetwerk is met dat doel nu anders vormgegeven dan voorheen. Verplichtingen, zoals toegang tot straatkast, belemmerden investeringen in een beter en sneller netwerk. Die verplichtingen heeft ACM ingetrokken. ACM heeft in het marktanalysebesluit de markt de ruimte geboden om zelf een alternatieve toegangsdienst, genaamd virtuele ontbundelde toegang, vorm te geven. KPN is erin geslaagd om hierover overeenstemming te bereiken met marktpartijen. Door deze overeenstemming kan KPN in heel het land het kopernetwerk sneller en beter maken.

De toegang tot het glasvezelnetwerk werkte al goed. Diverse marktpartijen maken inmiddels gebruik van deze vorm van toegang. ACM zorgt ervoor dat KPN de gemaakte kosten kan terugverdienen om anderen toegang te geven tot zijn netwerk. KPN kan daarom ook doorgaan met de uitbreiding van zijn glasvezelnetwerk.