Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Meldingen bedrijven

Meldingen bedrijven

""

In 2015 werden er 5.766 vragen en meldingen van bedrijven centraal geregistreerd voor de toezichtstaken van ACM. Ten opzichte van 2014 is er een stijging van het aantal meldingen (2014: 5.211). In de volgende tabel staan de 3 sectoren waarover de meeste meldingen binnenkwamen.

Tabel 19: Top 3 meldingen bedrijven
Aantal meldingen
Telecom en internet 1.375
Energie 882
Mededinging 856

Deze top 3 ziet er niet anders uit dan de top 3 van 2014. Bij 'Telecom en internet' zijn het vooral vragen over wetgeving, codes en besluiten. Het aantal meldingen over 'Energie' en 'Mededinging' is afgenomen. De daling van energiemeldingen komt door minder meldingen over warmte, zoals ook bij consumenten het geval is. Bij mededinging gaat 58% van de meldingen over mededingingsbeperkende afspraken en misbruik van een economische machtspositie.