Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Meldingen consumenten en bedrijven

Meldingen consumenten en bedrijven

""

Meldingen van consumenten en bedrijven zijn een belangrijke bron van informatie voor het toezicht van ACM. De meldingen bestaan uit vragen, tips en klachten.

ACM ontving in 2015 via ConsuWijzer 58.369 meldingen van consumenten. ACM heeft dit jaar de categorisering van de meldingen van consumenten aangepast om ervoor te zorgen dat er nog eenvoudiger inzicht komt in de soorten meldingen. Bij ACM werden 5.766 meldingen van bedrijven geregistreerd. ACM houdt toezicht op de naleving van de regels over spam. In 2015 ontving ACM 26.656 klachten over spam.

ACM is in 2015 begonnen met een doorlopende meting van de klanttevredenheid met betrekking tot de voorlichting die ACM geeft aan consumenten en bedrijven. Consumenten geven een 7,6 voor de website ConsuWijzer.nl en het klantcontact met ConsuWijzer. Voor de afhandeling van vragen en klachten bij het informatieloket voor ondernemers van ACM en de website van ACM werd gemiddeld een 6,8 als cijfer voor klanttevredenheid gegeven.