Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Mystery shoppen

Mystery shoppen

""

ACM is bevoegd om zonder toestemming van de rechthebbende iedere plaats te betreden, met uitzondering van woonruimtes. Dat geldt ook voor de bussen en verkoopruimtes die de onderneming Goltex Vertriebs gebruikte voor dagtochten en verkoopdemonstraties. Medewerkers van ACM namen hieraan anoniem deel ('mystery shopping'). Volgens het CBb was dit redelijkerwijs nodig voor de vervulling van hun taak, namelijk het toezicht op de naleving van de Wet handhaving consumentenbescherming. Volgens het CBb was de anonieme deelname rechtmatig. Daarbij was van belang dat de medewerkers van ACM tijdens hun deelname enkel hebben geobserveerd en waargenomen en dat zij zich niet anders hebben gedragen dan de overige medewerkers. Ook hebben zij zich niet anders gedragen dan de overige deelnemers. De ACM-medewerkers hebben de voor de dagtocht verantwoordelijke personen niet aangezet om zich op een andere wijze te gedragen dan anders. Het CBb concludeert dat de wijze waarop de ACM-medewerkers gebruik maakten van hun toetredingsbevoegdheid, niet onevenredig was.