Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Naleving Pandhuiswet

Naleving Pandhuiswet

"Kopafbeelding: naleving Pandhuiswet"

De Pandhuiswet beschermt consumenten tegen te hoge rentes, te korte termijnen en onduidelijke overeenkomsten.

Tussentijdse rentebetaling

Aan het einde van een beleningstermijn neemt de consument zijn onderpand weer terug (met betaling van de volledige beleensom en de vereiste rente) óf hij laat het achter bij het pandhuis. Als de consument zijn pandbelening dan niet kan of wil aflossen, hoeft hij niets te betalen. Het is ook mogelijk dat de consument en het pandhuis de overeenkomst verlengen. De regels laten in dat geval niet toe dat het pandhuis eist dat de consument tussentijds een rentevergoeding betaalt.

De Stadsbank Amsterdam en de Gemeentelijke Kredietbank in Den Haag hebben consumenten aangeboden om hun overeenkomst niet te verlengen maar te 'vernieuwen'. Dit betekent dat er een nieuwe overeenkomst ontstaat voor een nieuwe leenperiode, op voorwaarde dat de consument de rente van de aflopende overeenkomst direct betaalt. ACM heeft deze situatie beoordeeld als een 'verlenging'. Daarom had zij 2 bindende aanwijzingen opgelegd aan de gemeentelijke pandhuizen. Maar de rechter vernietigde deze besluiten van ACM in januari 2016. Volgens de rechter kan de consument er namelijk voor kiezen om al dan niet in te stemmen met de vernieuwing. Bovendien is verrekening van de opeenvolgende contracten toegestaan.

ACM pakt hoge rentes aan

De maximale rente voor een belening of verpanding is sinds 1 juli 2014 9% per maand en sinds 1 juli 2015 4,5% per maand. Daarnaast geldt een minimale beleningstermijn van 2 maanden waarbinnen de consument zijn onderpand kan ophalen. En de pandbeleningsovereenkomsten moeten voldoen aan een aantal eisen met betrekking tot transparantie. ACM controleert of de pandhuizen voldoen aan deze regels.

ACM heeft meerdere pandhuizen gedwongen om de rente en beleningstermijn aan te passen. In 2 gevallen nam ACM hierover een besluit. Online pandhuis 24Cash hanteerde een rente van 19% toen dit 9% mocht zijn en een beleningstermijn van minimaal 1 maand in plaats van 2 maanden. ACM heeft 24Cash hierop aangesproken. 24Cash heeft ACM toegezegd zijn rentetarief en beleningstermijn aan te passen aan de geldende regels. ACM heeft de toezegging van 24Cash bindend verklaard. 't Pandjeshuis Vos in Eindhoven hanteerde ook een veel te hoge rente van 15 tot 20% per maand en een te korte beleningstermijn van 1 maand. ACM heeft aan dit pandhuis een last onder dwangsom opgelegd. ACM onderzocht ook nog 3 andere pandhuizen met een te hoge rente. Zij hebben direct hun werkwijze aangepast.