Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Nieuwe regels civiele handhaving

Nieuwe regels civiele handhaving

"Kopafbeelding: nieuwe regels civiele handhaving"

Er komen nieuwe regels voor consumenten en bedrijven die de dupe zijn geweest van een kartel of andere overtreding van de Mededingingswet. Zij kunnen straks gemakkelijker schadevergoeding claimen bij de civiele rechter. Om de civiele handhaving van de mededingingsregels te stimuleren, moeten alle EU-landen hun nationale wetgeving op dezelfde manier aanpassen.

Het is niet zo dat de civiele handhaving de publieke handhaving door ACM vervangt of andersom. Een overtreder kan een boete krijgen van ACM en de civiele rechter kan een overtreder tot schadevergoeding dwingen. De aanpassing van de wetgeving ziet onder meer op de mate waarin gedupeerden toegang krijgen tot de zaakdossiers van ACM, zonder dat het clementieprogramma wordt uitgehold.