Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Nieuwe taken toezicht zorg

Nieuwe taken toezicht zorg

"Kopafbeelding: nieuwe taken toezicht zorg"

Het kabinet maakte in 2015 bekend dat zij een aantal specifieke markttoezichttaken in de zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) naar ACM zal overhevelen. Het betreft de zorgspecifieke fusietoets en het instrument van aanmerkelijke marktmacht (AMM). Afhankelijk van de parlementaire behandeling verwacht ACM deze nieuwe taken per 2017 uit te gaan voeren. In het najaar van 2015 heeft ACM een tijdelijke Taskforce Zorg opgericht waarin de huidige taken van ACM en de voorbereidingen op deze nieuwe taken zijn samengebracht.

ACM ziet toe op gezonde samenwerking tussen zorginstellingen. Gezonde samenwerking zodat de patiënt en de verzekerde goede keuzes kunnen maken, bijvoorbeeld tussen verschillende aanbieders of verschillende verzekeraars. En gezonde samenwerking zodat bestaande en nieuwe aanbieders voldoende kansen hebben om zich te ontwikkelen. Het toezicht van ACM op de zorg is erop gericht om de ruimte voor mededinging te bewaken. Mededinging helpt om de publieke belangen van kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid in de gezondheidszorg te beschermen.