Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Nieuwe wet- en regelgeving

Nieuwe wet- en regelgeving

"Kopafbeelding: tafelgesprek"

Nieuwe wet- en regelgeving heeft invloed op hoe ACM werkt. ACM zorgt ervoor dat zij nieuwe regels zo efficiënt mogelijk uitvoert.

In 2015 besloot het kabinet om een aantal specifieke markttoezichttaken in de zorg van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) naar ACM over te hevelen. Daarnaast was er een consultatie over nieuwe regels om civiele handhaving van de mededingingsregels te stimuleren. Deze regels moeten het makkelijker maken voor consumenten en bedrijven om een schadevergoeding te claimen van karteldeelnemers. Verder nam het parlement nieuwe wetgeving aan om de boetemaxima te verhogen bij overtredingen van de Mededingingswet. Maar een voorstel voor nieuwe wetgeving om de verschillende energiewetten te stroomlijnen sneuvelde in de Eerste Kamer. Ten slotte heeft ACM een nieuwe werkwijze voor openbaarmaking van besluiten vastgesteld.