Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Nummers en uitgifte

Nummers en uitgifte

Tabel 21: Aantal toegekende en ingetrokken nummers
Nummer type Aantal toegekend Aantal ingetrokken
0800-nummers 602 678
0900-nummers 396 2.497
0906-nummers 194 937
0909-nummers 94 798
Bedrijfsnummers 232.600 118.800
Overige nummers 5.839.029 602.027
Tabel 22: Overzicht percentage vrije nummers
Nummerreeks % vrije nummers per 31-12-2015
0900 kort 44,40%
0800 / 0906 / 0909 kort 78,10%
0800 / 0900 / 0906 / 0909 lang 99,81%
Mobiele nummers 9,15%
Carrierselectie (4-cijferig) 49,00%
Bedrijfsnummers 67,06%
18xy- abonnee-informatiediensten 60,61%
Tabel 23: Overzicht registraties van diverse marktpartijen
Beginstand 2015 Nieuwe registraties Beëindiging registratie Eindstand 2015
Aanbieder van een openbaar elektronisch communicatienetwerk 740 87 12 815
Aanbieder van een openbare elektronische communicatiedienst 661 86 18 729
Aanbieder van bijbehorende faciliteiten 24 4 0 28
Aanbieder van gekwalificeerde certificaten 7 0 0 7
Categorie Post
Aanbieder van postvervoerdiensten 117 8 4 121
Tabel 24: Aantal registraties Elektronische Communicatie
Aantal registraties Elektronische Communicatie (inclusief beëindiging) 207
Percentage registraties binnen de wettelijke termijn 100%