Tekstgrootte  [-][+]
Jaarverslag 2015
Onderzoek ACM naar IP interconnectie

Onderzoek ACM naar IP interconnectie

""

ACM heeft in opdracht van het ministerie van Economische Zaken onderzoek gedaan naar IP interconnectie in Nederland. Bij IP interconnectie gaat het om sturen van data van het ene netwerk naar het andere netwerk en andersom. Het doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen in de ontwikkelingen op de IP interconnectiemarkt en de problemen die bij IP interconnectie kunnen optreden.

Belang van verbindingen

Netwerkeigenaren van telecomdiensten, zoals KPN, Tele2, Vodafone en Ziggo, en partijen als Cogent en Google maken afspraken over verbindingen. Die verbindingen noemen we 'IP interconnectie'. Deze netwerkeigenaren kunnen aanbieders van internettoegang zijn, maar ook leveranciers van content of gespecialiseerde aanbieders van verbindingen. De afspraken variëren van een mondelinge overeenkomst met gesloten beurzen tot een uitgewerkt contract met financiële compensaties.

Een goedwerkende markt voor deze verbindingen, de IP interconnectiemarkt, zorgt ervoor dat data zo snel en goed mogelijk bij de eindgebruiker kan worden afgeleverd. Dit geldt onder andere voor audiovisuele mediadiensten, zoals streaming videodiensten die veel bandbreedte vragen en gebaat zijn bij een stabiele verbinding.

Problemen in de Verenigde Staten

In Amerika ontstond op dit vlak in 2013 een conflict tussen Netflix en het kabelbedrijf Comcast. Er ging veel data van Netflix naar klanten van Comcast en daarom was meer capaciteit nodig. Comcast wilde daar een vergoeding voor die Netflix niet wilde betalen. Consumenten werden de dupe van deze strijd omdat de capaciteit niet werd verhoogd en Netflix vanwege 'beperkte capaciteit' in veel lagere kwaliteit of met haperingen te zien was voor Comcast-klanten.

Kleine kans op problemen in Nederland

ACM heeft onderzocht of problemen bij interconnectie van netwerken waarbij consumenten langdurig schade ondervinden ook in Nederland te verwachten zijn. ACM stelde vast dat de kans hierop klein is. Concurrentie op de markt voor internettoegang prikkelt aanbieders juist om te zorgen voor goede verbindingen. Mochten er in de toekomst toch problemen ontstaan, dan verwacht ACM deze aan te kunnen pakken. ACM heeft haar bevindingen in oktober 2015 gepubliceerd. In augustus zijn de conceptbevindingen van ACM openbaar geconsulteerd.